Location:Home -> Traffic -> Route Guide

Guangzhou - Nansha
1. Guangzhou →South China Expressway →Panyu Bridge →Panyu Yingbin Road →Shawan Bridge →Nansha Avenue →Tingjiao →Gangqian Avenue →Hotel:
2. Guangzhou →South China Expressway (Tuhua Overpass) → Huancheng Expressway (Luntou Overpass) →Nansha Port Expressway (Xili Exit ) →Nansha Avenue → Tingjiao (to expressway) →Humen Bridge Nansha Exit (Do not cross the bridge -turn left) →Huandao Road Access Road (turn right) Gangqian Avenue →Hotel
Shenzhen / Dongguan - Nansha
1. Shenzhen Airport →Guangzhou-Shenzhen Expressway (Guangzhou direction) →Humen Bridge Nansha Exit (Do not cross the bridge turn left) →Huandao Road Access Road (turn right) →Gangqian Avenue →Hotel
2. Dongguan →Humen Bridge →Nansha Exit (turn left) →Huandao Road Access Road (turn right) →Gangqian Avenue →Hotel
Zhuhai, Zhongshan - Nansha
1. Zhongshan →Beijing-Zhuhai Expressway (turn right) →Humen Bridge Nansha Exit (Do not cross the bridge -turn left) →Huandao Road Access Road (turn right) →Gangqian Avenue →Hotel:
2. Zhuhai →Beijing-Zhuhai Expressway →Humen Bridge Nansha Exit (Do not cross the bridge, turn left) →Huandao Road Access Road (turn right) →Gangqian Avenue →Hotel: